Σάββατο 03 Αυγούστου

19:00 – 20:30  Παραλαβή αριθμών συμμετοχής

 

Κυριακή 04 Αυγούστου

07:00 – 08:30 Παραλαβή αριθμών συμμετοχής

08:45   Εκκίνηση Long Trail διαδρομής

08:45   Εκκίνηση Semi Trail διαδρομής

09:00   Εκκίνηση Fun Trail διαδρομής