ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ο λογαριασμός τραπέζης για την πληρωμή της δήλωσης συμμετοχής και του λεωφορείου θα ανακοινωθεί στις 10 Μαϊου λόγω καθυστέρησης στην έκδοσή του.